Välkommen till

SD Timrå

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Vi vill ha en omsorg som prioriteras

Omsorgen ska prioriteras, det är för oss Sverigedemokrater en viktig del av kommunen och Sverige. De äldre som byggt upp vårt samhälle ska ha en så god tillvaro som möjligt. Vi måste garantera att vården inom kommunen håller en god kvalité. Detta gör vi genom att se till att det finns tillräckligt med personal. Sverigedemokraterna se det som en självklarhet att de äldre ska kunna bo kvar i sitt hem så länge de vill, och att det är kommunens ansvar att genom socialservice tillgodose dessa önskemål så länge inte ett annat boende kan erbjudas.

Vi vill ha en levande landsbygd

Sverigedemokraterna värnar om landsbygden. Alla ska ha möjlighet att kunna bo kvar och verka på landsbygden. Där behovet finns måste kollektivtrafiken stärkas, och fler turer behöver sättas in. De äldre ska ha möjlighet att få bo kvar i den miljö som känns som deras hem, så vi vill se över möjligheten till att bygga ett äldreboende i Ljustorp

Vi vill ha en seriös integration och invandringspolitik

I vår vision av Timrå kommun, prioriteras kärnverksamheten, och kommunens befintliga medborgare före de nyanlända. Vi ser ett noll mottagande som en viktig åtgärd för att kommunen ska komma ikapp med integrationen. Sverigedemokraterna kommer alltid vilja se ett större krav på motprestation för att bli beviljad försörjningsstöd, då det är enligt oss en självklarhet att göra. Vi ser att en del av SFIs ansvar, ska vara att man tar upp vad som förväntas av de som kommit till vår kommun, men även vilka lagar och regler som gäller i vårt avlånga land. Med konkreta förslag som Sverigedemokraterna lägger fram, tror vi att Timrå kommun kommer komma ut ur problembilden som finns idag, där nyanlända tar sitt ansvar och bidrar till vårt samhälle.

Vi vill ha en trygg skola för alla

En självklarhet för oss Sverigedemokrater är att det alltid ska vara nolltolerans gentemot mobbning. I vår skola så flyttas mobbaren - inte offret. Vi ser gärna att det finns gott om så kallade rastvakter även i högstadiet för att säkerställa att miljön i skolans lokaler är ordnad och att inte mobbning förekommer på ledig tid.

Aktuellt

Vi vill se en ökad demokrati i Timrå!

Sverigedemokraterna kommer alltid att verka för medborgarnas bästa. Vi vill se en ökad demokrati i kommunen med ett ökat medborgarinflytande och en bättre insyn. Vid större viktiga frågor som inte avgjorts vid ett val, måste vi lyssna till vad medborgarna tycker. Vi tycker att det är beklagligt att Timrå kommun har en svårnavigerad hemsida där […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Västernorrland