Dagens möte i Kultur och Tekniknämnden | Sverigedemokraterna i Timrå

Dagens möte i Kultur och Tekniknämnden

Vår ledamot i nämnden, Fredrik Bernblom berättar:

Idag på kultur och teknik nämndens extra insatta möte så behandlas ärendet om Skönviksbacken.
Under diskussionen frågade vi om underlaget till beloppet man begärde och fick det personligen av förvaltningschefen efter mötet.
Kom även fram att det fanns fler investeringsbehov, till exempel att jämna till underlaget över hela backen samt att liftvajern behövde bytas inom en snar framtid. Vi ställde oss bakom beslutet så att vi kan diskutera vidare över vilka nödvändiga investeringar som behövs för en långsiktig lösning istället för att bara kolla kortsiktigt som det väldigt ofta blir annars.