Extrainsatt socialnämndsmöte angående ensamkommande flyktingbarn i Timrå | Sverigedemokraterna i Timrå

Extrainsatt socialnämndsmöte angående ensamkommande flyktingbarn i Timrå

De extrainsatta socialnämndsmötet avklarat. Endast en fråga som skulle hanteras, och det var angående vår ökade tilldelning av ensamkommande flyktingbarn. Vi får tydligen räkna med att vi får in ca 3 st nya i veckan om jag mins rätt.

Nu ska det satsas på modulbyggnader på minst 3 olika tomter i kommunen, plus att det skakats hand på ett boende med ca 30 platser med en entreprenör. Vem denna entreprenör är vill dom dock inte avslöja, och inte heller var det ligger. Dessa platser är inte till för dom som kommer nya som jag förstod saken, utan dessa platser ska gå till dom barn som kommunen har ute på entreprenad i andra kommuner i landet. Vilket på ett sätt är bra då vi i dagsläget betalar ca 4000 kr/plats/dygn för många av dessa ungdomar. Så det är ett kostnadssmart förslag som innebär att vi kommer att betala 0 kr för dessa 30 då dom kommer hit och kostnaden hamnar på den nivå som migrationsverket täcker upp helt.

Dock kommer skolorna att få det svårt här i kommunen då så många ska in i klasser, för då är 30 väldigt många.
Hoppas ni uppskattat denna information om dagens möte.