Vår politik | Sverigedemokraterna i Timrå

Vår politik

Sverigedemokraterna är ett demokratiskt, Sverigevänligt parti. Vi har idémässigt låtit oss inspireras av såväl det förra sekelskiftets svenska nationalkonservatism som delar av den socialdemokratiska folkhemstanken. Syftet är att kombinera principen om grundläggande social rättvisa med traditionella värdekonservativa idéer. Partiet låter sig av den anledningen inte enkelt placeras in på den klassiska vänster-högerskalan och tillhör därför inte heller något av de traditionella blocken.

I kommunpolitiken samarbetar vi med det eller de partier som ger oss bäst förutsättningar att genomföra vår politik.

Sverigedemokraterna skall till skillnad från de etablerade partierna inte ägna sig åt överbudspolitik och ekonomiskt lättsinne. När prioriteringar måste göras är det partiets uppfattning att behoven inom skola, omsorg och brottsbekämpning skall ges företräde.

Vår lokala politik i Timrå kommun kommer att utformas utifrån Sverigedemokraternas partiprogram, och kommer i huvudsak att handla om:

Demokrati
– Vitaliserad demokrati – inflytande och tillgänglighet
– Politik på lika villkor
– Välfärd på lika villkor

Ekonomi
– God ekonomisk hushållning och planering
– En solidariskt finansierad välfärd
– Småföretagande för sysselsättning

Samhällsbyggnad
– Småskalighet, närhet och medbestämmande
– Trivsel och välbefinnande
– Trygghet och tradition i boendet
– Trafik och kommunikationer för tillväxt

Brottsbekämpning
– Förebygga brott
– Stöd till brottsoffer

Invandring, assimilering och återvandring
– En ansvarsfull invandringspolitik
– Högre krav – assimilering istället för integration
– Stimulera återvandring

Barnomsorg
– Mångfald, valfrihet och kvalitet

Skola och utbildning
– Lärande i skolan
– Trygg i skolan
– Valfrihet, ansvar och medbestämmande
– Ett hållbart samhälle
– En modern gymnasieskola

Individ- och familjeomsorg
– Kompetens och beredskap
– Omsorg och effektivitet i missbruksvården

Äldre- och handikappomsorg
– Trygga boendeformer för alla
– Valfrihet och trygghet i hemtjänsten
– Friskvård och fallprevention
– Frivillighet och anhörigvård uppmuntras
– En aktiv och meningsfull ålderdom
– Delaktighet och tillgänglighet för funktionshindrade

Kultur och fritid
– Kulturarv och folklig kultur
– Sverige i rörelse

Miljö och natur
– Miljö för framtiden
– Mark och vatten skall skyddas och vårdas
– Ett fullgott djurskydd

Ladda ner hela vårt kommunpolitiska program.

Ladda ner Våra vallöften och visioner för mandatperioden 2014-2018