Våra företrädare | Sverigedemokraterna i Timrå

Våra företrädare

Fullmäktigeledamöter:

Ulf Lindholm, Gruppledare, mejl: ulf.lindholm@sd.se
Fredrik Bernblom, Vice gruppledare, mejl: fredrik.bernblom@sd.se
Marianne Larsson, Ordinarie, mejl: marianne.larsson@sd.se
Jonathan Lundin, Ordinarie, mejl: jonathan.lundin@sd.se
Mikael Sjöberg, Ordinarie, mejl: b.mikael.sjoberg@sd.se
Tony Hedberg, Ordinarie, mejl: tony.hedberg@sd.se

Ersättare:
Karin Sellén
Kim Ahlstrand
Angela Bodin

Nämndföreträdare för respektive nämnd:

Kommunstyrelsen

Ulf Lindholm, Ordinarie
Fredrik Bernblom, Ersättare

Barn- och utbildningsnämnden

Jonathan Lundin, Ordinarie

Socialnämnden

Marianne Larsson, Ordinarie
Angela Bodin, Ersättare, mejl: angela.bodin@sd.se

Kultur- och tekniknämnden

Ulf Lindholm, Ordinarie
Mikael Sjöberg, Ersättare

Miljö- och byggnadsnämnden

Ulf Lindholm, Ordinarie
Mikael Sjöberg, Ersättare